Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu:
Rozvíjení matematické pregramotnosti dětí a zvyšování úrovně předškolního vzdělávání v malotřídní MŠ.
Reg. Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002775

Výsledek obrázku pro opvvv

Cíl projektu:
Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Aktivity projektu:
Chůva – personální podpora MŠ
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ -Matematická pregramotnost
Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ

Realizace projektu:
1.1. 2017 – 31.12. 2018