Podmínky pro fungování do konce školního roku 2019/20

1.) Příchod do MŠ mezi 7,00 a 8,00 hodinou v předepsaných rozestupech,první den předání Čestného prohlášení (Bez odevzdání Čestného prohlášení není možno dítě do školky přijmout), školského zařízení přijmout, do budovy vstupuje pouze dítě, které rodič předá zaměstnanci školy, změření teploty, vstup pouze zdravým dětem bez známek respiračních či jiných zdravotních problémů (dítě s prokázanou alergickou rýmou bude mít potvrzení od lékaře). Děti nebudou mít s sebou hračku z domova!

2.) Odchod ( po obědě ve 12,00, po odpočívání mezi 15,00 a 16,00 hodinou – rodič zazvoní a čeká před MŠ, pedagog mu předá dítě

V MŠ jsou zavedeny zvýšené hygienické normy v souvislosti se zamezením šíření onemocnění COVID-19.