Rozpočet mateřské školy 2017

Schválený rozpočet školy 2017:
Mateřská škola Ohrozim – příspěvková organizace
Ohrozim 58, 798 03 Plumlov, IČ 75021234
Rozpočet mateřské školy na rok 2017

Výdaje:

kap. 50 Spotřeba materiálu čistící prostředky, výtvarné a kancelářské 38.000,-
potřeby,předplatné odborného časopisu,
pomůcky, hračky, ochranné pomůcky
kap.50 Spotřeba energie plyn, elektřina, voda 90.000,-
kap.51 Opravy, údržba běžné 20.000,-
Kap.51 Opravy, údržba renovace podlahy a vybavení  herny v přízemí 60.000,-
kap.51 Služby revize, bankovní poplatky, 23.000,-
telefonní poplatky, semináře, školení,
kap.52 Mzdové náklady dohody o práci, mzda – plat + odvody 28.000,-
kap.54 Pojistné pojištění dětí 1.000,-
kap. 55 Nákup DDHM 0
Celkem 260.000 Kč
Příjmy: Školné 30.000,-
Dar obec Lešany 5.000,-

Celkem :…………………………………………………………………………………………295.000 Kč

V Ohrozimi 31.12.2016