Školné a stravné

ŠKOLNÉ ve šk.roce 2019/2020

Úplata za předškolní vzdělávání ( školné )  je pro dané období stanovena na 150,- Kč na měsíc při celodenním provozu. Platba je vybírána v hotovosti  vždy do 20. dne v měsíci nebo převodem na účet MŠ Ohrozim (po přidělení variabilního symbolu)   

Je možné platit měsíčně  150,-  nebo pololetně 750,- září- leden, únor – červen. Děti, které v daném šk.roce dosáhnou 6.roku školné neplatí až do ukončení předškolního vzdělávání (OŠD) 

STRAVNÉ

Přihlašování a odhlašování obědů se provádí den předem do 10hodin( nejpozději však do 12.30)!

V daný den nelze oběd odhlásit .

Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout jídlo pouze první den nemoci dítěte, v době od 11,00 do 11,30, na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit.

Vyúčtování za stravné je vždy měsíc zpětně. Je placeno inkasem z bankovního účtu rodičů.

Stravné činí  35 Kč pro děti do 6 let, 6-7 let 38 Kč.