Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání na šk.rok 2020/21

Ředitelka Mateřské školy Ohrozim- příspěvkové organizace, Bc. Lenka Burgrová vyhlašuje výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

a v souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Školský zákon, zveřejňuje seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem:

Registrační číslaVýsledek řízení

202001 – přijat/a 202005 – přijat/a

202002 – přijat/a 202006 – přijat/a

202003 – přijat/a 202007 – přijat/a

202004 – přijat/a 202008 – přijat/a

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání za oznámená. Ředitelka mateřské školy žádá zákonné zástupce, aby se dostavili k převzetí Rozhodnutí o přijetí nejpozději do 1.6.2020, po předchozí domluvě ( telefonické, emailem).

Přehled registračních čísel – přijatých a nepřijatých dětí do MŠ je vyvěšen v době od 22.5. 2020 u hlavního vchodu mateřské školy a na webových stránkách školy – www.skolkaohrozim.cz.

V Ohrozimi 22.5.2020 Bc. Lenka Burgrová, ředitelka školy