Aktuality

PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY 16.3.2022

Na základě vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., čl. I., §3 odst. 2 a po
projednání se zřizovatelem oznamuji zákonným zástupcům dětí, že na základě oznámení společnosti EG.D.a.s., bude z
důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy přerušena dodávka elektrické energie v obci Ohrozim.
MŠ tak ve středu 16.3.2022 nebude moci zajistit dětem vhodné hygienické podmínky. MŠ bude tento den uzavřena.
Provoz bude obnoven ve čtvrtek 17.3.2022.
Strava bude dětem v tento den automaticky odhlášena.
Bc.Lenka
Burgrová
ředitelka mateřské školy