Přerušení provozu MŠ

Vážení rodiče, 

USNESENÍM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 26. února 2021 o přijetí krizového opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole

Prosím, nevoďte tedy děti od 1. 3. 2021 do mateřské školy /provoz je omezen do 21. 3. 2021/. 

Informace pro rodiče  o ošetřovném  např. zde:
https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Informace o možnosti odebírat obědy- pro všechny děti z MŠ

Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i dětem, které navštěvují MŠ (pouze obědy!) 
Obědy je možno vydat pouze do jídlonosiče.  
Obědy musí být odhlášeny nejpozději do 13.00 hod. na následující den.
Režim vydávání obědů:
Prázdné jídlonosiče přinesete do 9.30 na rampu do ZŠ Ptení u kuchyně na stoleček, vyzvednutí bude na stejném místě v cca 10.30.
Tato možnost platí i pro děti z jiných MŠ, kde obědy rozvážíme – místo vyzvednutí je Ptení.
Nahlašovat obědy můžete na tel.č.: 731 522 926