Zápis na školní rok 2020/2021

Zápis k předškolnímu vzdělávání v důsledku probíhající epidemie koronaviru proběhne bez osobní přítomnosti dětí a rodičů.

Rodiče vyplní: Žádost o přijetí
                          Čestné prohlášení o očkování dítěte , doloží kopii očkovacího průkazu, že se dítě podrobilo očkování dle zákona.
Formuláře ke stažení :
Žádost o přijetí dítěte 2020-21.pdf
Čestné prohlášení očkování.pdf

MŠ bude přijímat žádosti o přijetí včetně potvrzení o očkování v termínu od 4. května do 15. května 2020.

Žádost je možné doručit následovně:
1) do datové schránky školy ID: awakvvj
2) do emailu školy : msohrozim@seznam.cz (žádost nutno podepsat elektronickým podpisem !!)
3) poštou na adresu MŠ
4) vložit do schránky u vchodu do MŠ.

Rodičům bude na email  uvedený v žádosti o přijetí, zasláno registrační číslo dítěte, které bude použito ve zveřejněném seznamu výsledků  přijímacího řízení.
Výsledky správního řízení přijetí/nepřijetí dítěte, budou zveřejněny nepozději 25.5. 2020 na webu školy a dveřích MŠ. Rozhodnutí o přijetí si budou moci rodiče převzít v MŠ po skončení nouzového stavu.
Děkuji za pochopení a spolupráci
Bc. Lenka Burgrová
ředitelka školy

Přihlášku stáhnete zde a čestné prohlášení zde.

Kritéria pro přijetí naleznete zde.