Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Projektu:

CZ.02.02.XX/00/22_002/0007423 Šablony I OP JAK MŠ Ohrozim


Název projektu: Šablony I OP JAK MŠ Ohrozim

Reg.č.: CZ.02.02.XX/00/22_002/0007423

Cíl projektu:

Aktivity projektu:
Projektové dny

Realizace projektu:
1.9. 2023- 31.8. 2023