Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu:

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021512 Šablony III MŠ Ohrozim


Název projektu:

Reg. Č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021512

Cíl projektu:

Aktivity projektu:
Školní asistent – personální podpora MŠ

Projektové dny

Realizace projektu:
1.9. 2021- 30.6. 2023