Provoz mateřské školy

Provoz školy : 6,30 – 16,30

Příchod dětí : do 8,00 ( jinak po domluvě )

Vyzvedávání po obědě :  12,00 – 12,30 

 Denní program :

6:30 – 7:30 hod.: scházení dětí v jedné z tříd,

7:30-8:30 hod.:spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.), individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity

8:30 – 9:00 hod.: hygiena, svačina

9:00 – 9:30 hod: řízené činnosti dle ŠVP

9:30 – 11:30 hod.: pobyt venku

11:30 – 12:15 hod.: hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek, st. děti MAXÍK,(flétna)

12:15 – 14:15 hod.: odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity

14:15 – 14:45 hod.: hygiena, odpolední svačina

14:45 – 16:30 hod.: spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, individuální plánované činnosti, odchod dětí.