Předškoláček – příprava do ZŠ

S našimi předškoláky budeme pracovat podle stimulační programu pro předškoláky

 “ Maxík “   – p. řed. Burgrová a p.uč. Smičková (obě proškolené, s oprávněním  využívat  program v praxi)

———————————————————————————————————————————–

DESATERO PRVŇÁČKA

Jak připravovat dítě na zvládnutí školních povinností

1. Rozvíjet a vyžadovat jasnou a správnou výslovnost.

 1. Naučit dítě klidně a pozorně poslouchat čtení nebo vyprávění pohádek a příběhů
 2. Vyžadovat plnění pokynů a zadaných úkolů.
 3. Učit dítě soustředit se na vykonávanou aktivitu  a nedovolit ,aby odvádělo pozornost jinam
 4. Vést dítě k dokončení hry, práce, započaté aktivity.
 5. Zadávat dítěti plnění drobných úkolů doma i v MŠ např. pomoc s úklidem.
 6. Vyžadovat, aby si dítě uklízelo svoje věci a zvládalo bez problémů sebeobsluhu – hygiena,  oblékání, příprava k jídlu, úklid hraček.
 7. Dbát na to ,aby dítě zdravilo, děkovalo, požádalo o něco a chovalo se vhodněk dospělým i dětem.
 8. Rozvíjet zvídavost a zájem dítěte (povídáním,podněty,učením) o dění kolem, v přírodě, doma, v MŠ , o zvířatech, o rostlinách,  o lidech.
 9. Zajistit dítěti pravidelný denní režim – spánek hra, dostatek pohybu, hygiena.

Co by mělo znát a umět Vaše dítě, než půjde do školy.

Co je třeba procvičovat .

 1.        Psychomotorický rozvoj
 • Schopnost koncentrace
 • Pravidelný režim
 1.           Hrubá motorika
 • Poskoky na jedné noze, skákání panáka, překážková dráha, házení míčem, běh – slalom….
 • Pohybové hry, tanec
 • Umět relaxovat
 1.          Jemná motorika
 • Často kreslit a malovat
 • Práce s papírem – mačkání, trhání, stříhání, lepení …
 • Korálky, mozaiky, dětské nástroje
 1.        Poznávání a rozvoj vnímání
 • Zrakové – vpravo, vlevo, nahoře, dole, před, za, mezi,rozlišování obrázků
 • Sluchové – rozlišovat slabiky (na začátku, na konci, uprostřed slova,vytleskávat rytmus, hledat slova na stejnou hlásku…)
 • Pojmy početní – méně, více, stejně, větší, menší, čísla do 10
 • Rozvoj řeči – popis děje, popis obrázku, recitace, veršování, seřadit obrázky podle děje, dechová cvičení, foukání, čichání, zadržení dechu.
 • Orientace v čase a v prostoru – včera, dnes, zítra, názvy dnů,
 • Znát – své jméno, adresu, měsíce v roce, části dne, roční období                                  

Doporučená literatura :
O dozrávání ( než půjdu do školy…) : Eliška Petruchová
Cvičení pravolevé orientace : Olga Zelinková
Hrajeme si s písmeny : Olga Zelinková
Rozvoj zrakového vnímání : Lenka Fábryová
Šimonovy pracovní listy 4.-10.
Jednou budu školákem : Jullienová , Marchalová
Dobrý start do školy : Andersonová , Fischgrundová
Jak připravit dítě na první třídu: Dana Kutálková