Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a jejich volného pohybu (GDPR) jmenovala Mateřská škola
Ohrozim – příspěvková organizace, pověřence pro ochranu osobních údajů.
Kontakt:     JUDr. Zdeňka Reková
E-mail:       info@gdpr-prostejov.cz
Telefon:     608 073 347 nebo 777 064 655