Kontakt

Mateřská škola Ohrozim – příspěvková organizace

tel.: 773 223 831
e-mail : msohrozim@seznam.cz

Základní informace :
Mateřská škola Ohrozim- příspěvková organizace
Ohrozim č.58
Plumlov 798 03
IČ : 750 21 234
Zřizovatel : Obec Ohrozim
Kontakt :                               
             tel. 773 223 831
             email:msohrozim@seznam.cz
             www.skolkaohrozim.cz

Veškeré podněty, žádosti a informace vyřizuje ředitelka školy

Praktické informace :
Provoz školy :  6.30 – 16.30 hodin
Příchod dětí : do 8,00 ( jinak po domluvě )
Vyzvedávání po obědě :  12,00 – 12,30
Dvojtřídní  MŠ

 Platby:
školné na šk. rok 2021/22  250,- Kč měsíčně nebo pololetně  1 250,- Kč , na účet školy pod zadaným variabilním symbolem přiděleným školou č.ú. 9725900277/0100  (případně hotově  v MŠ)

stravné 40,-Kč děti do 6 let ,děti od 7 let – 44,-Kč  denně , inkasní převod z účtu nebo  hotově ve Školní jídelně ZŠ Ptení .

Stravu dováží:
Školní jídelna Ptení
tel. 731 522 926
č. účtu :    260192862/0300