Školné a stravné

ŠKOLNÉ ve šk.roce 2023/2024

Úplata za předškolní vzdělávání ( školné )  je pro dané období stanovena na 350,- Kč na měsíc . Platba je vybírána převodem na účet MŠ Ohrozim č.ú.: 9725900277/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte přidělený variabilní symbol a jméno a příjmení dítěte)   

Je možné platit pololetně 1 750,- Kč (září- leden, únor – červen), případně měsíčně  350,- Kč tj. září- červen . Děti, které v daném šk. roce dosáhnou 6.roku školné neplatí až do ukončení předškolního vzdělávání (i v případě odložené školní docházky). 

STRAVNÉ

Stravu dovážíme ze Školní jídelny při ZŠ Ptení

Přihlašování a odhlašování obědů

jídelna přechází na nový způsob objednávání a výdeje stravy!

Objednávání bude přes internet na: strava.cz

Od září 2023 pouze přes internet!

Co to bude znamenat:

Přihlašování a odhlašování bude možné pouze do 13.00 hodin!!! Objednat si budete moci pouze, pokud budete mít na svém účtu dostatečnou hotovost. Obědy na dluh program neumožňuje. Z tohoto důvodu bude jídelna vybírat počáteční jistinu 1.500,- Kč za strávníka, z které se bude daný měsíc stravovat. Jistina se na konci docházky do školní jídelny vyúčtuje a případný přeplatek se vrátí.

K 20. dni se bude strhávat částka za přihlášené obědy daného měsíce. Nezapomeňte tedy stále na dostatečný limit k inkasu!

V daný den nelze oběd odhlásit .

Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout jídlo pouze první den nemoci dítěte, v době od 12,00 do 12,20, na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit.

Vyúčtování za stravné je vždy měsíc zpětně. Je placeno inkasem z bankovního účtu rodičů.

Stravné

Ceny obědů od 01.02.2023

děti 3-6-roků: přesnídávka + oběd                    36,- Kč

                       přesnídávka + oběd + svačina    48,- Kč

děti 7 roků :   přesnídávka + oběd                     41,- Kč

                       přesnídávka + oběd + svačina    53,- Kč