Školné a stravné

ŠKOLNÉ ve šk.roce 2020/2021

Úplata za předškolní vzdělávání ( školné )  je pro dané období stanovena na 250,- Kč na měsíc . Platba je vybírána převodem na účet MŠ Ohrozim č.ú.: 9725900277/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte přidělený variabilní symbol a jméno a příjmení dítěte)   

Je možné platit měsíčně  250,- Kč nebo pololetně 1 250,- Kč (září- leden, únor – červen). Děti, které v daném šk.roce dosáhnou 6.roku školné neplatí až do ukončení předškolního vzdělávání (OŠD) 

STRAVNÉ

Stravu dovážíme ze Školní jídelny ZŠ Ptení

Přihlašování a odhlašování obědů se provádí den předem do 10hodin

(nejpozději však do 12.30)!

V daný den nelze oběd odhlásit .

Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout jídlo pouze první den nemoci dítěte, v době od 12,00 do 12,20, na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit.

Vyúčtování za stravné je vždy měsíc zpětně. Je placeno inkasem z bankovního účtu rodičů.

Stravné činí  42 Kč pro děti do 6 let, 6-7 let 46 Kč.

Od 1.1.2023 je to 48 Kč pro děti do 6 let, 53 Kč pro děti 6-7 let